آشفته بازار

11

پنجشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۳۲ ب.ظ

آهای آدم هایی که صبح تا شب را به نماز و روزه می گذرانید و شب تا صبح را به نماز شب! که را عبادت می کنید؟ خدا پیش من است... 

مگر نه اینکه خدا در قلب های شکسته است؟