آشفته بازار

62

دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱ ق.ظ

سخته از کسی دفاع کنی که میدونی حقی نداره... سختتر اینکه ببینی از کسی دفاع میکنن که میدونی حقی نداره!
سختترتر اینکه تو هردو شرایط باهم باشی!


پی نوشت: چرا خدا هوای آدمای بد رو بیشتر داره؟!

  • :)