آشفته بازار

۳ مطلب با موضوع «توییت طور» ثبت شده است

به دست به بغل ایستادنهاش هم حسودیم میشود!
ما که یک عمر، رشک لپ تاپ خورده ایم!

  • :)

اگه اینقد که برای خوب جلوه دادن جلوی غریبه ها تلاش می کردیم، واسه خوب بودن با آشناها تلاش می کردیم، خیلی چیزا بهتر بود...

  • :)

به بعضیام باید گفت: تو نمی تونی حالمو خوب کنی، تو پاستیل نیستی!

#بدون مخاطب خاص! صرفا شوخیه!

  • :)