آشفته بازار

۲ مطلب با موضوع «برای مخاطب خاص» ثبت شده است

آهای آدم هایی که صبح تا شب را به نماز و روزه می گذرانید و شب تا صبح را به نماز شب! که را عبادت می کنید؟ خدا پیش من است... 

مگر نه اینکه خدا در قلب های شکسته است؟

  • :)

شب قدر امسالم با سال پیش فرق داشت...

شب قدر امسال مثل پارسال دلم شکست، اشک ریختم، فریاد الغوث سر دادم، پشیمان بودم از گناه، اما...

اما تو نبودی.. جایی که باشم نبودم.. شانه ای که تکیه گاهم باشد به وقت گریه نبود.. دویدن هایمان از حرم به خانه نبود.. اشترودلی که می شد افطاری مان نبود.. صف ایستادنت برای آوردن آب نبود.. قرارمان بعد از نماز، همین تیر چراغ نبود..

شب قدر امسال خیلی توفیر داشت با سال قبل... شب قدر امسال، تو نبودی...

می خواهم قرآن که به سر می گیرم، سایه ی تو نیز بالای سرم باشد...

  • :)